Заклучоци од Симпозиумот на тема

„Ефектите од реформите на инклузивното образование во Република Северна Македонија“

Прочитај повеќе

Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија

Невладино, стручно професионално и хуманитарно здружение на граѓани.

Прочитај повеќе

Заклучоци од Симпозиумот на тема

„Ефектите од реформите на инклузивното образование во Република Северна Македонија“

Прочитај повеќе

МКФ

Меѓународната класификација на функционирање,
попреченост и здравје

Прочитај повеќе

Наши активности

Календар на идни настани

Бидете секогаш навременo информирани за сите наши идни настани

Наши идни обуки

Бидете информирани за сите наши идни обуки

Оваа објава содржи детали за обуката по Сензорна интеграција во траење од 3...

Награди и признанија

Одлука за распишување конкурс за награди и признанија 2023

logo news
Прочитај повеќе

 

ЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

Наши изданија

Од тука може да ги прегледате нашите досегашни списанија и прирачници

Кои сме ние?

Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија

Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија е невладино, стручно – професионално и хуманитарно здружение награѓани во кое доброволно се здружуваат специјални едукатори и рехабилитатори, логопеди, специјални (социјални) педагози и други стручни профили кои работат со лицата со попреченост како и самите лица со попреченост, нивните родители или старатели.

Активностите кои се реализираат од страна на Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија, се темел за иднината на организацијата која ќе прерасне во провајдер на услуги од страна на стручни лица. Услугите од стручните лица ќе придонесат за успешност во процесот на вклучување на лицата со попреченост во сите сегменти на општественото опкружување.

Мисијата на Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија е да изгради капацитети во општеството, преку кои ќе се овозможат еднакви можности за општествено вклучување, пред се на децата со попреченост. Според тоа организационата мисија, на оваа организација се сведува на следнава реченица: "СОЗДАВАМЕ УСЛОВИ ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ".

Придружете се!

Заедно создаваме услови за еднакви можности!
Станете член на Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија.

del2