Програма за Конференцијата

„Актуелности во специјалната едукација и рехабилитација 2021“

- 26.03.2021

 

 

    Прочитајте ја целосната програмa за Конференцијата

 

СО ПОЧИТ, 

Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија