ШЕСТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ

ПРИСТАПИ ВО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА''
Сараево, 9-11 јуни 2023 година, Холивуд Хотел - Сараево

 

Почитувани колеги, драги пријатели

Ми претставува голема чест и задоволство да ве поканам на 6-тата меѓународна конференција со наслов „Мултидисциплинарни пристапи во образованието и рехабилитацијата“ што е во организација на Здружението на дефектолози, воспитувачи - рехабилитатори „СТОЛ“ во соработка со Педагошкото друштво Факултет на Универзитетот во Сараево.

Ве покануваме да ги презентирате вашите практични и истражувачки искуства со учество на конференцијата дела, нови методи и пристапи во работата, нови идеи, размена на искуства, стекнување нови знаења и пријателство, да ги подобрите вашите професионални и други капацитети, но и да дадете свој личен придонес во развојот модерен мултидисциплинарен систем за поддршка на децата со пречки во развојот и нивните семејства.

 

      Прочитај повеќе - Прво известување за конференцијата
    Превземи - Образец за пријавување учество на конференција
 
 
СО ПОЧИТ, 

Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија