Отворен повик за аплицирање за изработка на Е-Платформа

Услови за набавка на доставувач на услугата (ИТ компанија) за изработка на е-платформа за проектот: „Грижа во заедницата за деца со попреченост и нивните семејства“...

Отворен повик за аплицирање за изработка на Е-Платформа

Услови за набавка на доставувач на услугата (ИТ компанија) за изработка на е-платформа за проектот: „Е-платформа за далечинска поддршка на деца со попреченост и нивните семејства...

Оглас за учество во проект Е-Платформа

Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија има потреба од ангажирање на консултанти во неколку области за времетраење од 3 месеци..