23 Окт

Извештај од проектот „Симултано јакнење на општинските капацитети и граѓанскиот удел во функција на поквалитетна кооперативност“ - 2011

Проектните активности беа реализирани во три фокуси на делување: фаза на теренски подготовки, фаза на настани од јавен карактер и фаза на непосредни општински средби.Фазата на теренски подготовки беше поделена на две подфази ... ( Превземи)

23 Окт

Извештај од проектот „Унапредување на воспитно-образовниот процес за децата со посебни потреби на локално ниво" - 2010

Проектот ,,Унапредување на воспитно образовниот процес за децата со посебни потреби на локално ниво” беше спроведен од Сојузот на дефектолози на Р.Македонија, а овозможен во рамките на програмата CIVICA Mobilitas. ( Превземи)