Прв состанок на комисија за избор на станбени единици

На ден 16.03.2021 се одржа првиот состанок на комисијата за избор на станбените единици мапирани од страна на ангажираната фирма по проектот ТИМОР. Членови на...

Информација за веб платформа за рана интервенција - www.ranaintervencija.mk

Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија со поддршка од Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје ја креираше Е-платформата ranaintervencija.mk која...

Информација за Е-платформата Едуинк.мк

Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија во период од јули до ноември 2020 година, во соработка со Македонското Монтесори Здружение...

Информација за организирање на обуки за едукација на асистенти за поддржано живеење во Скопје

На 26 и 30 октомври  ќе се одржат еднодневни обуки за едукација на асистенти за поддржано живеење.  Обуките се во рамките...

Е-платформа за далечинска поддршка на деца со попреченост и нивните семејства за време на пандемија од Ковид-19

Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија, во соработка со Македонското Монтесори Здружение, а во поддршка на OБСЕ Мисијата во Скопје...

Подобрување на социјалната заштита на лица со попреченост

Од 17.02.2020 година Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија со финансиска поддршка од Градот Скопје започна со реализација на...

Повеќе информации за активностите на ТИМОР

Прочитајте повеќе информации за активностите во проектот...

Втор состанок на конзорциумот

На 22.04.2020 го одржавме вториот состанок на конзорциумот на проектот „Заедно за повеќе можности и поддршка” -ТИМОР  преку ZOOM платформата за онлајн следење...

Одржан прв состанок на конзорциум

На 26.02.2020 (среда) во хотел Карпош се одржа првиот oд вкупно девет планирани Состаноци на конзорциум во рамки на проектот “Заедно за повеќе можности и поддршка“ - ТИМОР..