Подобрување на социјалната заштита на лица со попреченост

Од 17.02.2020 година Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија со финансиска поддршка од Градот Скопје започна со реализација на...

Информација за Е-платформата Едуинк.мк

Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија во период од јули до ноември 2020 година, во соработка со Македонското Монтесори Здружение...

Информација за веб платформа за рана интервенција - www.ranaintervencija.mk

Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија со поддршка од Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје ја креираше Е-платформата ranaintervencija.mk која...

Е-платформа за далечинска поддршка на деца со попреченост и нивните семејства за време на пандемија од Ковид-19

Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија, во соработка со Македонското Монтесори Здружение, а во поддршка на OБСЕ Мисијата во Скопје...