Прв состанок на комисија за избор на станбени единици

На ден 16.03.2021 се одржа првиот состанок на комисијата за избор на станбените единици мапирани од страна на ангажираната фирма по проектот ТИМОР. Членови на...

Информација за организирање на обуки за едукација на асистенти за поддржано живеење во Скопје

На 26 и 30 октомври  ќе се одржат еднодневни обуки за едукација на асистенти за поддржано живеење.  Обуките се во рамките...

Повеќе информации за активностите на ТИМОР

Прочитајте повеќе информации за активностите во проектот...

Втор состанок на конзорциумот

На 22.04.2020 го одржавме вториот состанок на конзорциумот на проектот „Заедно за повеќе можности и поддршка” -ТИМОР  преку ZOOM платформата за онлајн следење...

Одржан прв состанок на конзорциум

На 26.02.2020 (среда) во хотел Карпош се одржа првиот oд вкупно девет планирани Состаноци на конзорциум во рамки на проектот “Заедно за повеќе можности и поддршка“ - ТИМОР..

Работна посета во Општина Демир Капија

На 07.05.2020, членовите на ПЕИ на проектот ТИМОР одржаа работна посета во просториите на општина Демир Капија. На средбата присуствуваа г-дин Борче Ставров - проектен..

ТИМОР

Главната цел на проектот е преселување на лицата со попреченост кои живеат во резиденцијални институции во станбени единици за поддржано живеење, со цел да се оформат нови..