Пристапница

Доколку сакате да станете член на Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија симнете ја пристапницата која е во PDF формат, пополнете ја и така пополнета испратете ја преку оваа електронска форма.

Или во електронски формат пополнете ја и испратете ја со сите други документи на нашата адреса,  доколку сакате да станете член на Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија.