Фотогалерија

Настан: Прв Симпозиум за первазивни развојни нарушувања
Локација: Струга
Датум: 15 мај - 17 мај 2014
Настан: Kурс по Сензорна интеграција                                                      
Локација: Скопје
Датум: 14 март - 18 март 2014
                                          
Настан: Сојуз на дефектолози на РM дел од саемот Денови на образование и кариера 2013
Локација: Скопски Саем - Скопје
Датум:  10 април - 12 април 2013
      
Настан: Oбуката „Дијагностика и третман на развојни нарушувања
Локација: Скопје
Датум: 01 - 02 Јуни 2013
                                      
Настан: Меѓународен научно-стручен собир Инклузивно образование: состојба и предизвици
Локација: Хотел Сириус - Струмица
Датум: 17 мај -19 мај 2012
 
            
Настан: Награда за индивидуална филантропија
Локација: Скопје
Датум: 2011
Опис: Проф. Љупчо Ајдински ја доби наградата за индивидуален филантроп.
                                              
Настан: 60 години воспитание, образование, рехабилитација и вработување на лицата со инвалидност
Локација: Хотел Молика - Битола
Датум: 27 мај до 29 мај 2010

Фотогалерија

Настан: Прв Симпозиум за первазивни развојни нарушувања
Локација: Струга
Датум: 15 мај - 17 мај 2014Настан: Kурс по Сензорна интеграција
Локација: Скопје
Датум: 14 март - 18 март 2014
Настан: Сојуз на дефектолози на РM дел од саемот Денови на образование и кариера 2013
Локација: Скопски Саем - Скопје
Датум:  10 април - 12 април 2013
Настан: Oбуката „Дијагностика и третман на развојни нарушувања“
Локација: Скопје
Датум: 01 - 02 Јуни 2013Настан: Меѓународен научно-стручен собир Инклузивно образование: состојба и предизвици
Локација: Хотел Сириус - Струмица
Датум: 17 мај -19 мај 2012
Настан: Награда за индивидуална филантропија
Локација: Скопје
Датум: 2011
Опис: Проф. Љупчо Ајдински ја доби наградата за индивидуален филантроп.
Настан: 60 години воспитание, образование, рехабилитација и вработување на лицата со инвалидност
Локација: Хотел Молика - Битола
Датум: 27 мај до 29 мај 2010