Добиени награди

 

Сојузот на дефектолози добитник на Признание од Фондација „Професор д-р Љупчо Ајдински,

sertifikat

ЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: