ПРВ ПОВИК 

ЗА

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИА:

„ИНКЛУЗИВНОСТ И РАЗЛИЧНОСТ“

05-08 Јуни, 2024 година - Водице, Хрватска

 

Драги колеги!
Со исклучително задоволство ве покануваме да учествувате на заедничката конференција на потписниците на Протоколот за соработка, здруженијата на дефектолози, просветители и рехабилитатори од Словенија, Србија, Босна и Херцеговина, Северна Македонија и Хрватска. Домаќин на конференцијата „Инклузивност и различност“ што ќе се одржи во Водице на 5-8. јуни/јуни 2024 година е Хрватската комора на образовни рехабилитатори.

Централната тема на конференцијата опфаќа бројни аспекти на инклузивноста и различноста кои произлегуваат од личните и еколошките карактеристики.

Ве покануваме да учествувате на конференцијата преку предложените области и подтеми:
- Инклузивно воспитување и образование
- Социјални услуги и услуги
- Професионална рехабилитација и вработување
- Ризици од социјална исклученост
- Стручна и специјализирана поддршка
- Тимска работа и соработка
- Технологија и медиуми
- Рана интервенција

 

Форми за учество на конференцијата:
- воведни и пленарни презентации на покана на Организаторот и Програмскиот комитет
- усна презентација (времетраење на презентацијата 15 мин)
- изложби и постер презентации на добри практики
- панел дискусија
- тематски симпозиум (90 минути, 4-6 презентации)
- работилница (времетраење на работилницата 60-90 мин.)

 

Пријавите на апстрактите се примаат преку електронска форма
https://forms.gle/uyZGerxL5AtgjCfD6

 

Официјални јазици на конференцијата: Англиски и јазици на организаторите

 

Трошоци за регистрација:
за пријави и уплати до 15.04.2024 година. изнесува 100,00 €
за пријави и уплати по 15 април 2024 година. изнесува 150,00 €
*за членови на здруженијата организатори котизацијата до 15.4.2024 година изнесува 50,00 €
*за членови на здруженијата организатори котизацијата по 15.4.2024 година изнесува 75,00 €
*апликациите за учество и котизацијата се реализираат преку национални асоцијации
**Учесниците кои не се членови на здруженијата организатори можат да ја уплатат котизацијата на сметката на техничкиот организатор.

 

АПЛИКАЦИЈА ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО ХОТЕЛ:
Апликациите за хотелско сместување ги прима DUBROVNIK SUN врз основа на онлајн формуларот за апликација за сместување кој ќе биде објавен во вториот повик.

 

ЦЕНИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА
HOTEL SKY OLYMPIA 4*+:
Еднокреветна соба (по лице и ден), услуга полупансион = 120€
Двокреветна соба (по лице и ден), услуга полупансион = 90€
Данок за престој = 1,46 €
Намалување за ноќевање/појадок = 5,00 €
HOTEL OLYMPIA 4*:
Еднокреветна соба (по лице и ден), услуга полупансион = 105€
Двокреветна соба (по лице и ден), услуга полупансион = 80€
Данок за престој = 1,46 €
Намалување за ноќевање/појадок = 5,00 €
HOTEL IMPERIAL 3*:
Еднокреветна соба (по лице и ден), услуга полупансион = 90 €
Двокреветна соба (по лице и ден), услуга полупансион = 65€
Данок за престој = 1,46 €
Намалување за ноќевање/појадок = 5,00 €

 

   Прочитајте ја целосната објава - Прв повик за меѓународна конференција

 

 

 

 
СО ПОЧИТ, 

Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија