21 Фев

Меѓународна соработка 2019

 Сојузот на дефектолози на Република Македонија, претставуван од Претседателот г-дин Горан Петрушев на 21.02.2019 година воспостави поблиска меѓународна соработка со Друштвото на дефектолози на Србија..

21 Фев

Меѓународна соработка 2020

Од 20-23.02.2020 година во Белград во конгресниот центар на хотелот "Мона Плаза", се одржаа традиционалните "Денови на дефектолози 2020" во организација на Друштвото на дефектолози на Република Србија.