Извештај за проектот Грижа во заедницата за деца со попреченост и нивните семејства

Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија со финансиска поддршка на УНИЦЕФ и Британската амбасада од август 2019...

Информации за работењето на Центарот за рана интервенција и поддршка на семејствата во новонастанати услови предизвикани од актуелната состојба со корона вирусот

Ги повикуваме сите заинтересирани родители да се јават на тел. 074/222-148 и да закажат термин. Услугите се бесплатни!..

Центар за рана интервенција и поддршка на семејства

Од 02.03.2020 (понеделник) започна со работа Центарот за рана интервенција и поддршка на семејства. Отворањето на Центарот е овозможено со...

Грижа во заедницата за деца со попреченост и нивните семејства

Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија со финансиска поддршка на УНИЦЕФ и Британската амбасада од август 2019.

Извештај од проектот „Симултано јакнење на општинските капацитети и граѓанскиот удел во функција на поквалитетна кооперативност“ - 2011

Проектните активности беа реализирани во три фокуси на делување: фаза на теренски подготовки, фаза на настани од јавен карактер и фаза на непосредни општински средби.Фазата на теренски подготовки беше поделена на две подфази ... ( Превземи)

Извештај од проектот „Унапредување на воспитно-образовниот процес за децата со посебни потреби на локално ниво" - 2010

Проектот ,,Унапредување на воспитно образовниот процес за децата со посебни потреби на локално ниво” беше спроведен од Сојузот на дефектолози на Р.Македонија, а овозможен во рамките на програмата CIVICA Mobilitas. ( Превземи)