Информација за проектот „Воспоставување на системски услуги за рана интервенција за деца со развојни задоцнувања и/или попреченост“

Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија со поддршка од Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје од јули 2022 година започна...