15 Фев

Пристап и подршка на децата со тешкотии во учењето предизвикани од дислексија, дисграфија и дисклакулија

Обуката се одржа во февруари 2016 година во Скопје и Струмица, во организација на Сојузот на дефектолози на Р.Македонија.Обуката беше дводневна, со активно времетраење од вкупно 12 часа, составена од два дела. ( Превземи)

15 Ное

Извештај од стручниот семинар „Дигитална манипулација“

Во периодот од 13-14.11.2015 година, во Скопје од страна на Сојузот на дефектолози на Република Македонија се одржа стручен семинар за логопеди, за примена на методот -  Дигитална Манипулација. ( Превземи)

01 Окт

“Практични пристапи кај децата со аутизам и АДХД“

Обуката ја организиравме во соработка со Основното и средно училиште „9 Мај“ од Зрењанин, Р. Србија.Се одржаа три дводневни обуки во периодот од 25 до 30.09.2015 година, од кои две во Скопје и една во Струмица ( Превземи)

17 Мар

Извештај од курсот по Сензорна интеграција

Во периодот од 13 до 17 Март согласно планираните програмски цели Сојузот на дефектолози ја реализираше првата фаза од стручната обука по Сензорна Интеграција. Во соработка со Виенскиот Институт, и м-р Елизабет Шехтинг ( Превземи)

16 Апр

„Дијагностика и третман на развојни нарушувања“

Сојузот на дефектолози на РМ во 2013 година ја реализираше обуката „Дијагностика и третман на развојни нарушувања“. Обуката ја организираме во соработка со Психијатриска ординација „Др Селаковиќ“ и Центар за едукација ( Превземи)