Контакт информации

Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија

ДХО „Даре Џамбаз“

11 Октомври 42А, 1000, Скопје

+389 2 3166 131 локал 23

+389 70 88 57 58

Контакт: