21 Фев

Меѓународна соработка 2020

Од 20-23.02.2020 година во Белград во конгресниот центар на хотелот "Мона Плаза", се одржаа традиционалните "Денови на дефектолози 2020" во организација на Друштвото на дефектолози на Република Србија. 

21 Фев

Меѓународна соработка 2019

 Сојузот на дефектолози на Република Македонија, претставуван од Претседателот г-дин Горан Петрушев на 21.02.2019 година воспостави поблиска меѓународна соработка со Друштвото на дефектолози на Србија..