Информација за веб-платформа за рана интервенција

www.ranaintervencija.mk 

 

 

Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија со поддршка од Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје ја креираше Е-платформата ranaintervencija.mk која е наменета за деца од 0 до 6 години, а кои имаат одредени задоцнувања во развојот или попреченост. Платформата нуди персонализирани услуги на рана интервенција од страна на стручни лица кои ќе применуваат трансдисциплинарен пристап, како и психо-социјална поддршка на семејствата. Со онлајн услугите кои се целосно бесплатни, ќе се дава поддршка на деца/семејства на ниво на целата држава.


За повеќе информации посетете ја платформата на www.ranaintervencija.mk

  

СО ПОЧИТ, 

Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија