Благодарници и признанија

 
Настан: Институт за Дефектологија                                                                                                          
 
Локација: Скопје
 
Датум: 2013
                                                                                                     
 
Настан: Програмата за градење капацитети организирана од TACSO
 
Локација: Скопје
 
Датум: 2012 - 2013
  Опис: Сојузот на дефектолози на Р.Македонија во периодот Јуни 2012-Февруари 2013 беше дел од програмата за градење капацитети организирана од TACSO. Програмата опфаќа организациско само-оценување и развој на план за градење на капацитети, Управување и организациска структура и Застапување и лобирање.

Благодарници и признанија

Настан: Институт за Дефектологија
Локација: Скопје
Датум:  2013

Настан: Програмата за градење капацитети организирана од TACSO
Локација: Скопје
Датум: 2012 - 2013
Опис: Сојузот на дефектолози на Р.Македонија во периодот Јуни 2012-Февруари 2013 беше дел од програмата за градење капацитети организирана од TACSO. Програмата опфаќа организациско само-оценување и развој на план за градење на капацитети, Управување и организациска структура и Застапување и лобирање.