Lidhja e Edukatorëve dhe Rehabilitatorëve Specialë e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Shoqatë joqeveritare, profesionale dhe humanitare e qytetarëve.

Lexo më shumë

KNF

Klasifikimi ndërkombëtar i funksionimit, paaftësisë dhe shëndetit

Lexo më shumë

Aktivitetet tona

Kalendari i evenimenteve në të ardhmen

Gjithnjë informohuni me kohë për të gjitha evenimentet tona në të ardhmen

Trajnimet tona në të ardhmen

Jini të informuar për të gjitha trajnimet tona në të ardhmen

Çmimet dhe mirënjohjet

Одлука за распишување конкурс за награди и признанија 2019

logo news
Lexo më shumë 

ЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

Botimet tona

Prej këtu mund t'i shikoni revistat dhe doracakët tanë të mëparshëm

Kush jemi ne?

Lidhja e Edukatorëve dhe Rehabilitatorëve Specialë e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Lidhja e Edukatorëve dhe Rehabilitatorëve Specialë e Republikës së Maqedonisë së Veriut është shoqatë joqeveritare, profesionale dhe humanitare e qytetarëve, në të cilën shoqërohen në mënyrë vullnetare edukatorët dhe rehabilitatorët specialë, logopedët, pedagogët specialë (socialë) dhe profilet e tjera profesionale të cilët punojnë me personat me aftësi të kufizuara, si dhe vetë personat me aftësi të kufizuara, prindërit ose kujdestarët e tyre.

Aktivitetet të cilat realizohen nga Lidhja e Edukatorëve dhe Rehabilitatorëve Specialë e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë themeli i së ardhmes së organizatës e cila do të shndërrohet në një ofrues të shërbimeve nga personat profesionalë. Shërbimet e personave profesionalë do të kontribuojnë për suksesin në procesin e përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara në të gjitha segmentet e mjedisit shoqëror.

Misioni i Lidhjes së Edukatorëve dhe Rehabilitatorëve Specialë të Republikës së Maqedonisë së Veriut është krijimi i kapaciteteve në shoqëri, nëpërmjet të cilave do të sigurohen mundësitë e barabarta për përfshirjen shoqërore, veçanërisht për fëmijët me aftësi të kufizuara. Sipas kësaj, misioni organizativ i kësaj organizate përqendrohet në fjalinë si vijon: “KRIJOJMË KUSHTE PËR MUNDËSI TË BARABARTA”.

Bashkohuni!

Së bashku krijojmë kushte për mundësi të barabarta!
Bëhuni anëtar i Lidhjes së Edukatorëve dhe Rehabilitatorëve Specialë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

del2