Наши списанија

spisanie covers   
 Списание 01/2012 - Број 1, година I
   
Списание 02/2013 - Број 2, година II
   
 Списание 03/2014 - Број 3, година II
   
 Списание 04/2014 - Број 4, година III

 

Правна напомена:

Без претходна согласност на Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија објавеното списание е забрането да се умножува, копира и објавува на други медиуми.

 


spisanie covers

    
 Списание 01/2012 - Број 1, година I
   
Списание 02/2013 - Број 2, година II
   
 Списание 03/2014 - Број 3, година II
   
 Списание 04/2014 - Број 4, година III
 

 

Правна напомена:

Без претходна согласност на Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија објавеното списание е забрането да се умножува, копира и објавува на други медиуми.