Foto Galeria

Evenimenti: Simpoziumi i Parë mbi Çrregullimet Pervazive të Zhvillimit
Vendi: Strugë
Data: 15 maj - 17 maj 2014
Evenimenti: Kursi i Integrimit Senzor                                                       
Vendi: Shkup
Data: 14 mars - 18 mars 2014
                                          
Evenimenti: Lidhja e Defektologëve e RM-së, pjesë e panairit Ditët e Arsimit dhe Karrierës 2013
Vendi: Panairi i Shkupit - Shkup
Data:  10 prill - 12 prill 2013
      
Evenimenti: Trajnimi "Diagnostifikimi dhe trajtimi i çrregullimeve të zhvillimit"
Vendi: Shkup
Data: 01 qershor - 02 qershor 2013
                                      
Evenimenti: Takimi Shkencor-Profesional Ndërkombëtar "Arsimi inkluziv: gjendja dhe sfidat"
Vendi: Hoteli Sirius - Strumicë
Data: 17 мај -19 мај 2012
 
            
Evenimenti: Çmimi për filantropinë individuale
Vendi: Shkup
Data: 2011
Përshkrimi: Prof. Lupço Ajdinski e fitoi çmimin për filantrop individual
                                              
Evenimenti: 60 vjet edukim, arsim, rehabilitim dhe punësim i personave me aftësi të kufizuara
Vendi: Hoteli Molika - Manastir
Data: 27 maj deri më 29 maj 2010

Foto Galeria

Evenimenti: Simpoziumi i Parë mbi Çrregullimet Pervazive të Zhvillimit
Vendi: Strugë
Data: 15 maj - 17 maj 2014Evenimenti: Kursi i Integrimit Senzor 
Vendi: Shkup
Data: 14 mars - 18 mars 2014
Evenimenti: Lidhja e Defektologëve e RM-së, pjesë e panairit Ditët e Arsimit dhe Karrierës 2013
Vendi: Panairi i Shkupit - Shkup
Data:  10 prill - 12 prill 2013
Evenimenti: Trajnimi "Diagnostifikimi dhe trajtimi i çrregullimeve të zhvillimit"
Vendi: Shkup
Data: 01 qershor - 02 qershor 2013Evenimenti: Takimi Shkencor-Profesional Ndërkombëtar "Arsimi inkluziv: gjendja dhe sfidat"
Vendi: Hoteli Sirius - Strumicë
Data: 17 maj -19 maj 2012
Evenimenti: Çmimi për filantropinë individuale
Vendi: Shkup
Data: 2011
Përshkrimi: Prof. Lupço Ajdinski e fitoi çmimin për filantrop individual
Evenimenti: 60 vjet edukim, arsim, rehabilitim dhe punësim i personave me aftësi të kufizuara
Vendi: Hoteli Molika - Manastir
Data: 27 maj deri më 29 maj2010